preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE ZA VRIJEME EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U knjižnici OŠ Stjepana Bencekovića dopušteno je posuđivanje knjiga bez korištenja čitaonice. Učenici za pomoć mogu zatražiti knjižničarku, učiteljicu razredne nastave ili učiteljicu hrvatskog jezika. Učenici se ne smiju samostalno kretati knjižnicom i posuđivati knjige. Pri ulasku u knjižnicu potrebno je dezinficirati ruke, držati odstojanje od 1,5 metara te ako je moguće, nositi masku. Posuđene knjige učenici vraćaju i odlažu na pult u knjižnici. 
 
Knjižničarka je dostupna učenicima u knjižnici u određeno vrijeme za pojedini razred. Pogledajte raspored po razredima.
Natječaji

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


Natječaji

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


OBAVIJEST

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


Natječaji

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


NATJEČAJI

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


Natječaji

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnog mjesta za učitelja/cu kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA KEMIJE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

 

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Nensi Markusović

11:00

2.

Antonela Lovrić

11:20

3.

Iva Markulin

11:40

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulum za predmet za koji se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 13:01

Obavijest za testiranje kandidata natječaja za popunu radnih mjesta za učitelja/cu informatike i razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 3. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 23. 11. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno

 

održat će se dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Matea Meštrović

12:00

2.

Anita Vrbanić

12:20

3.

Sara Bohaček

12:40

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

 

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

 

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

 

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

 

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

 

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

 

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

POVJERENSTVO

ZA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 3. 12. 2020. 12:59

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 24.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14.,39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglsnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica kemije“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 24. 11. 2020. 14:22

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica kemije, biologije i prirode, razredne nastave objavljenih 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA KEMIJE – radni odnos nije zasnovan

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE – Iva Markulin (najduže do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora)

 

 • UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE – Sara Bohaček

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:31

Obavijest kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta pedagoga

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 23. 11. 2020. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: stručni suradnik pedagog/inja

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: stručni suradnik pedagog objavljen 16. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 49. sjednice održane 20. 11. 2020. izabran kandidat:

 

 • STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – Dijana Držaić

 

koji ispunjava sve uvjete i s kojim će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:25

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica razredne nastave“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

Horvati, 23.11.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.


Na natječaj  se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno  Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
UVJETI: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. ,68/18.98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime , adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu na natječaj  potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka  106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
Navedene isprave odnosno prilozi prilažu se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja Ugovora o radu odabran/na kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93.,29/94.,16/07.,75/09., i 120/16.)


Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 127/17 i 98/19 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine  33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94.,76/94.,108/95.,108/96., 82/01.,103/03.,148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj  157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na   je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima njihovih obitelji, dužan/a je uz prijavu na  natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata  i članovima koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je dužna pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne  škole Stjepana Bencekovića koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici :

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi Obavijest o obliku vrednovanja, vremenu i mjestu održavanja, području i vremenu trajanja vrednovanja. Obavijest će Škola objaviti na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje kandidata na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Osnovne  škole Stjepana Bencekovića:

http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne  škole Stjepana Bencekovića i mrežnoj  stranici Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679, Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem zemaljske pošte na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvati, Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj - učitelj/ica informatike“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 23. 11. 2020. 12:19

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/CA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnih mjesta

 

UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 

održat će se dana 10. 11. 2020. godine (utorak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Lidija Patalen (kem)

7:45

2.

Aleksandra Volarić 

8:05

3.

Nina Vojčić 

8:25

4.

Andrea Sabo (kem)

8:45

5.

Alan Martin Rašić 

9:05

6.

Anita Leopold

9:25

7.

Andrea Sabo (bio, pri)

9:45

8.

Lidija Patalen (bio, pri)

10:05

9.

Kristijan Ćaran

10:25

10.

Iva Markulin (kem)

11:05

11.

Sara Bohaček

11:45

12.

Iva Markulin (bio, pri)

12:05

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Kurikulumi za predmete za koje se kandidati testiraju

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:33

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 29. 10. 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 16. 10. 2020. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole) za popunu radnog mjesta

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 

održat će se dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

RB

Ime i prezime kandidata/kinje

Vrijeme procjene odnosno testiranja

1.

Dijana Držaić

10:20

2.

Marija Jelinić

10:40

3.

Katarina Jukić Milas

11:00

4.

Katarina Šaravanja

11:20

5.

Mirta Matulić

11:40

6.

Jelena Raguž

12:00

7.

Sandra Orošić Jukić

12:20

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja provest će se putem razgovora (intervjua).

Kandidatima/kinjama koji/e pristupe razgovoru (intervjuu) osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (do 15 minuta) te svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati do tri pitanja unutar tog vremena.

Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom/kinjom utvrđuje stručna znanja, dodatna znanja i vještine te procjenjuje interese i motivaciju kandidata/kinje za rad u školi. Literatura za pripremu kandidata za razgovor:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.)

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
 

Na razgovoru (intervjuu) kandidati/kinje se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5 bodova, a bodovi se na kraju zbrajaju.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati/kinje za koje Povjerenstvo utvrdi da su dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i da ispunjavaju uvjete natječaja te su uvršteni/ne na listu kandidata/kinja prijavljenih na natječaj.

Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno određeno vrijeme razgovora (intervjua) smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 29. 10. 2020. 18:29

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: PEDAGOG/INJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG/INJA -1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:40

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:38

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 20:34

NATJEČAJ ZA ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA KEMIJE

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 16.10.2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića ravnateljica  Osnovne škole Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Škrlac  datum: 16. 10. 2020. 18:52

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 13.12.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

 

Obaviještavamo vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU objavljenog 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane 12. 12. 2019. izabrana kandidatkinja:

 

 • UČITELJICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - Dora Carević (neodređeno, puno radno vrijeme)

 

koja ispunjava sve uvjete i s kojom će biti sklopljen ugovor o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 15. 12. 2019. 11:12

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: Ivica Podhradski  datum: 5. 12. 2019. 18:01

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju

OBAVIJEST o procjeni odnosno testiranju kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 7. 11. 2019. godine

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 3. 12. 2019. 11:18

OBAVIJEST kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

Horvati, 20.11.2019. godine

 

OBAVIJEST

kandidatima natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture

 

 

Obaviještavamo vas da su temeljem raspisanih natječaja za popunu radnih mjesta: učitelj/ica njemačkog jezika, informatike, kemije, biologije i prirode, glazbene kulture objavljenih 24.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole nakon provedenog vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora s 40. sjednice održane 19.11.2019. izabrani kandidati:

 

 • UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - Maja Engelsberger (određeno, puno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ INFORMATIKE - Ivica Goran Podhradski (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA KEMIJE - Iva Markulin (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE - Marijana Bedeković (određeno, nepuno radno vrijeme)

 

 • UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Matej Jambreković (neodređeno, nepuno radno vrijeme)

 

koji ispunjavaju sve uvjete i s kojima će biti sklopljeni ugovori o radu.

 

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti u tajništvu škole radnim danom u vremenu od 9,30 do 13,30 sati.

 

Ravnateljica:

Tatjana Bračun Haddad, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 22. 11. 2019. 10:21

OBAVIJEST O PROCJENI ODNOSNO TESTIRANJU

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA

Horvaćanski trg 1

Zagreb – Horvati

 

 

Horvati, 12.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 15. i 19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Povjerenstvo za procjenu odnosno testiranje i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati, poziva kandidate/kinje na procjenu odnosno testiranje i daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o procjeni odnosno testiranju

 

Procjena odnosno testiranje kandidata/kinja u postupku natječaja objavljenog dana 24.10.2019. godine (na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za popunu radnog mjesta

 

 • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 • UČITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 24 sati tjedno

 • UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

održat će se dana 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1 , Horvati,  u uredu ravnateljice:

  :: opširnije :: 


objavio: ELVIRA PETROVIĆ  datum: 12. 11. 2019. 20:11

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

u HORVATIMA, 07.11.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1,10436 Rakov Potok objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 7. 11. 2019. 19:20

NATJEČAJI: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik,

Natječaji: Glazbeni kultura, Informatika, Priroda i Biologija, Kemija, Njemački jezik

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 24. 10. 2019. 15:27

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 29. 4. 2019. 12:58

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

ISHOD natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 2. 4. 2019. 15:51

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 31 sat tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: IJAN SOMI  datum: 28. 3. 2019. 15:54
» Arhiva naših vijesti    
 


Natječaji

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 


 

    NATJEČAJ za stjecanje prvog radnog iskustva - pripravništva: PSIHOLOG ILI STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA  
(LOGOPED, SOCIJALNI PEDAGOG ILI EDUKATOR REHABILITATOR)

 

KLASA: 112-07/18-01/04
URBROJ: 251-175/18-01
U Horvatima, 7.studenoga 2018. godine


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(“NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12.,  
126-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te temeljem  
mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj  
Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Osnovna škola Stjepana  
Bencekovića na svojim mrežnim stranicama te stranicama Hrvatskog  
zavoda za zapošljavanje raspisuje:


NATJEČAJ

1.      PSIHOLOG ILI STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA  
(LOGOPED, SOCIJALNI PEDAGOG ILI EDUKATOR REHABILITATOR) - za stjecanje  
prvog radnog iskustva - pripravništva
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno nepuno (20 sati) radno  
vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
•       prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  
Pravilniku o stručno pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i  
stručnih suradnika u osnovnoj školi
•       kandidat mora biti nezaposlena osoba bez staža osiguranja u  
obrazovnoj razini iz područja obrazovanja te treba biti prijavljen u  
evidenciju nezaposlenih (HZZ)

Uz prijavu je potrebno priložiti

•       životopis
•       dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
•       domovnicu
•       potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
•       elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu
•       dokaz da se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici.

Kandidati/kinje koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom  
zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji u  
trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete u ostvarivanju toga  
prava, dužnu su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o  
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i ostvarivanje prava  
prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 103. stavka 1. navedenog  
Zakona.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze  
se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema drugim  
posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to  
pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju  
traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom  
propisu.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola prema Zakonu o  
ravnopravnosti spolova.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Stjepana Bencekovića  
,Horvaćanski trg  1,10436 Rakov Potok, s naznakom “Za natječaj -  
pripravnik“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne  
stranice škole.

Više o provedbi mjere 6.1.:   
http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i  
obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu natječaja  
za zapošljavanje kojeg provodi Osnovna škola Stjepana Bencekovića,  
Zagreb.
         Ravnateljica:
                                  Tatjana Bračun Haddad, prof.


 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

U Horvatima,19.10.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu ,uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

NATJEČAJ ZA VODITELJ/ICA  RAČUNOVODSTVA JE ZAVRŠEN

U Horvatima, 21.03.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. i 7/07) i Pravilnika o radu

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta    VODITELJ/ICA  RAČUNOVODSTVA

                -1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti za voditelja računovodstva su završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima i najmanje šest mjeseci  radnog iskustva na računovodstvenim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu ,uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  

NATJEČAJ ZA UČITELJ/ICA  RAZREDNA NASTAVE JE ZAVRŠEN

U Horvatima, 23.02.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. i 7/07)
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta    UČITELJ/ICA  RAZREDNA NASTAVE
        -1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu ,uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica:

                   Tatjana Bračun Haddad, prof.

 

 

 

NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

U Horvatima, 25.04.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

  UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

      -1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu, domovnicu ,uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                      Ravnateljica:

                                            Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE

U Horvatima, 29.01.2016.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) 
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Zagreb, Horvaćanski trg 1, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
UČITELJA KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE
-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža). 
Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb, Horvaćanski trg 1, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
UČITELJ/ICA INFORMATIKE– 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)

 Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu,
- životopis,
- dokaze o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca .
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

U Horvatima,21.10.2015. godine

                                                                    Ravnateljica:

                                            Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

___________________________________________________________________

 

 

NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb, Horvaćanski trg 1, objavljuje
 

NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta
UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)
 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu,
- životopis,
- dokaze o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO,
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 

Dokumentaciju priložiti u preslici.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14.), dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca .
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok, s naznakom „Za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

U Horvatima,12.10.2015. godine

                                                                    Ravnateljica:

                                            Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

___________________________________________________________________

 

NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14)

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆAZagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

               UČITELJ/ICA INFORMATIKE

      -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu, domovnicu ,uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).

 

 

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

Ravnateljica:

Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

 

 

 

U Horvatima, 12.01.2015.


NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

U Horvatima, 23. travnja 2014.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10.,, 105/10.,90/11.,16/12. i,86/12.,126/12 i 94/13.)  OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Zagreb, Horvaćanski trg 1,

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

Za popunu  radnog mjesta

 

1.    UČITELJ/ICA informatike 1 izvršitelj na određeno vrijeme,   – nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok, s naznakom "za natječaj".

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-       diplomu

-       domovnicu

-       uvjerenje o nekažnjavanju

-       životopis

-       -potvrda Hrv. Zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)

 

 

Nepravodobne i nepotpune  prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.).

 

 

 

                                                                                              Ravnateljica :

                                                                                  Branka Smolković Cerovski

 

 

 


NATJEČAJ JE ZAVRŠEN

U Horvatima,29.3.2013.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10.,, 105/10.,90/11.,16/12. i 86/12.)  OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Zagreb, Horvaćanski trg 1,

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

Za popunu  radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj na određeno vrijeme-zamjena, – puno radno vrijeme 40 sati tjedno

 

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok, s naznakom "za natječaj".

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 • diplomu
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • životopis

 

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune  prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.).

 

 

 

                                                                                              Ravnateljica :

                                                                                  Branka Smolković Cerovski

TražilicaKalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


VRIJEME

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 12. 2012.

Ukupno: 173678
Ovaj mjesec: 180
Ovaj tjedan: 215
Danas: 27
preskoči na navigaciju