preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIŽNICE ZA VRIJEME EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U knjižnici OŠ Stjepana Bencekovića dopušteno je posuđivanje knjiga bez korištenja čitaonice. Učenici za pomoć mogu zatražiti knjižničarku, učiteljicu razredne nastave ili učiteljicu hrvatskog jezika. Učenici se ne smiju samostalno kretati knjižnicom i posuđivati knjige. Pri ulasku u knjižnicu potrebno je dezinficirati ruke, držati odstojanje od 1,5 metara te ako je moguće, nositi masku. Posuđene knjige učenici vraćaju i odlažu na pult u knjižnici. 
 
Knjižničarka je dostupna učenicima u knjižnici u određeno vrijeme za pojedini razred. Pogledajte raspored po razredima.
Projekti
450 GODINA HORVATA
'Orvaščanska priča - slikovnica
 
 
Cilj projekta:
Na nacionalno-kulturološkoj razini poticati i osvijestiti važnost i bogatstvo kulturne baštine 
 
Način realizacije projekta: 
Stručno pedagoškim usmjeravanjem poticati učenike na istraživački rad i očuvanje prošlosti Horvata u pisanom i usmenom izričaju; osmisliti tekst, fotografirati motive iz Horvata; slikom u određenoj tehnici osmisliti koncepciju, grafički dizajnirati i urediti slikovnicu; tiskati slikovnicu
 
Vremenski okvir projekta: 
Tijekom školske godine
 
Osnovna namjena projekta: 
Izražavanje povijesti Horvata, bogatstva kulturne baštine obliku slikovnice.
 
Način vrednovanja: 
Osposobljavanje i usmjeravanje učenika u izradi slikovnice.
 
Način korištenja rezultata vrednovanja: 
Za edukaciju i osvješćivanje bogatstva kulturne baštine.
 
Voditelji projekta: 
Z.Tavčar, I. Solenički, S. Ivšan i Z. Babić
 
450 GODINA HORVATA
kulturna baština, običaji Horvata
 
 
Cilj projekta: 
Upoznati tradicijske vrijednosti zavičaja, razvijati interes za očuvanjem tradicijskih vrijednosti, osposobiti učenike za življenje u skladu s njima te pripremu za prenošenje budućim generacijama, upoznati običaje Horvata kroz cijelu godinu, poticanje učenika na njegovanje i revitalizaciju običaja.
 
Način realizacije projekta:
Istraživanje učenika po točno određenim zadacima (djedovi, bake, susjedi…) i sistematizacija u školi; kroz radionice: horvaščanska nošnja – šnjitanje, češljanje, pjevanje, ples.
 
Vremenski okvir projekta:
Tijekom školske godine.
 
Osnovna namjena projekta:
Upoznavanje i istraživanje starih i zapostavljenih običaja, te njihovo oživljavanje, očuvanje tradicijskih vrijednosti Horvata.
 
Način vrednovanja:
Kroz prezentacije roditeljima na školskim svečanostima, uspješnost revitalizacije nekih običaja.
 
Načnin korištenja rezultata vrednovanja:
Kao didaktički materijal za buduće generacije i promicanje kulturnih i običajnih vrijednosti Horvata.
 
Voditelji projekta:
Z.Tavčar, I. Solenički, S. Ivšan i Z. Babić u suradnji s KUD-om Horvati 
 
450 GODINA HORVATA
rječnik zavičajnog govora Horvata
 
 
Cilj projekta:
Na znanstveno-nacionalno-kulturološkoj razini osvijestiti važnost i bogatstvo kulturne baštine i jezičnog izričaja.
 
Način realizacije projekta:
Prikupiti, popisati, opisati i obraditi leksičke jedinice, urediti građu, oformiti koncepciju, valjano grafički oblikovati i tiskati rječnik.
 
Vremenski okvir projekta:
Višegodišnji projekt 
 
Osnovna namjena projekta:                                                                                                         Izraditi rječnik zavičajnog govora i sudjelovati u izradi Velikog rječnika hrvatskih zavičajnih govora. 
 
Način vrednovanja:
Osposobljavanje i usmjeravanje učenika u izradi rječnika, objavljivanje prikupljene građe.
 
Način korištenja rezultata vrednovanja:
U znanstvene svrhe, za edukaciju i kulturnu baštinu.
 
Voditelji projekta:
Zrinka Babić i Majda Tometić                                                                                                                         
 
PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-PRESTANI!
 
 
Svrha (namjena) projekta:
Dosadašnje spoznaje pokazale su da je prevencija jedini stvarno učinkoviti način sprečavanja nasilja među djecom. O tome svjedoče najuspješniji skandinavski programi protiv nasilja među školskom djecom koji bilježe učinkovitost od 50% u smanjenju pojavnosti takvog ponašanja.
 
Cilj programa:
Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.
 
Zadaci: Kratkoročni, specifični zadaci: 
Učenicima pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti. Potrebno je i  povećati svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.
Učiteljima i nastavnicima povećati njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.
Roditelje potaknuti da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta.
Ravnatelja potaknuti da pruže adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama.
 
Nositelj programa:
Udruga „Ti si OK“
 
Provoditelji programa:
Sonja Jarebica 
 
Korisnici:
Ciljna skupina su učenici petog i šestog razreda 

 
«K A K O   R E Ć I   –   N E ?»
       PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI I NASILJA MEĐU UČENICIMA
 
 
U projektu  Kako reći ne ?! obrađuje se dvadesetak različitih tema odabranih na temelju znanja iz školske, socijalne i obiteljske pedagogije, ego, razvojne, pedagoške i socijalne psihologije, dječje psihopatologije, vlastitog pedagoškog iskustva i specifičnih razvojnih i situacijskih potreba i problema učenika. Teme su postavljene afirmativno (prema načelima suvremenih odgojnih znanosti) i pristupa im se iskustveno.
CILJ: Upoznati učenike s problemima koji se javljaju tijekom odrastanja i  u okruženju, različitim načinima sučeljavanja sa stresom, strategijama rješavanja problema i traženja pomoći, kroz sljedeće ZADATKE:
  • osnaživanje ličnosti (self psihologija) - upoznavanjem sebe i svojih potreba, osjećaja i ciljeva;
  • razvijanje pozitivnog pojma (slike) o sebi (samopouzdanje i samopoštovanje);
  • razvijanje empatije, asertivnog i prosocijalnog ponašanja (prevencija bullyinga - medijacije);
  • otkrivanje učinkovitih načina za rješavanje problema;
  • prosuđivanje posljedica nezdravih i rizičnih obrazaca i oblika ponašanja;
  • razvijanje metakognitivnih sposobnosti (svjesnost i razumijevanje vlastitih kognitivnih procesa i stilova učenja);
  • kreiranje jasnog stava prema nasilničkom, ovisničkom i drugim oblicima devijantnog ponašanja.
Namjena: učenici od V. do VIII. razreda (osobito VII. i VIII.)
Nositelji aktivnosti: voditelj, ravnateljica, učitelji-razrednici i stručni suradnik-defektolog.
Voditelj: Petar Smontara, prof., postdiplomant pedagogije (s izobrazbom iz TA i poslijediplomskom stručnom izobrazbom iz integrativne psihoterapije).
Vremenik aktivnosti: tijekom nastavne godine
Načini ostvarivanja aktivnosti:
Veći dio projekta izvodi voditelj (školskog preventivnog programa) s učenicima u obliku tematskih radionica tijekom nastavne godine kroz izvannastavne aktivnosti. 
Manji dio operativnog programa mogu izvoditi razrednici i/ili predmetni učitelji (prema napucima voditelja i vanjskih suradnika), a u sklopu Programa  rada razrednika ili Programa pojedinih nastavnih predmeta.
Individualni rad s učenicima (rizične skupine) provodi se kao nadopuna rada, sukladno potrebama.
U realizaciju pojedinih tema bit će kroz predavanja i radionice za učitelje uključeni vanjski suradnici – stručnjaci različitih područja znanosti (u suradnji s Hrabrim telefonom, Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba i Klinikom za dječje bolesti u Zagrebu). 
 
DOBRI DUPIN
 
 
Svrha projekta:
Poticati pozitivan odnos prema prirodi i ekologiji, uvoditi učenike u samostalno istraživanje: povezivati saznanja s konkretniim  primjerima, kontaktirati sa znanstvenicima Instituta Plavi svijet, njegovati svijest o Jadranskom moru i potrebi očuvanja okoliša, ukazati na potrebu interdisciplinarnog pristupa u proučavanju prirodne baštine, prirodno-geografskih i društveno-gospodarskih karakteristika prostora ,usvajanjem dobrog dupina Ivana na maturalnom putovanju u svibnju 2012., stvoren je kontakt i veza s Institutom Plavi svijet; daljnjom brigom o dupinu, odn. humanitarnim radom, učenjem, povezivanjem i stvaranjem kontakata potaknut će se briga i svijest o važnosti prirode, osmisliti načine i mjesto skupljanja humanitarne pomoći, posjetiti Plavi svijet i dupina Ivana u sedmom ili osmom razredu.
 
Cilj projekta:
1. Spoznati važnost očuvanja prirode i prirodnih staništa 
2. Uočiti važnost očuvanja prirodne baštine i pravilno brinuti o njoj 
3. Upoznati, naučiti, njegovati svijest o važnosti životinjskog i biljnog svijeta na primjeru brige o dupinima 
4. Surađivati i stvoriti trajnu komunikaciju s Institutom za istraživanje mora «Plavi svijet» u Velom Lošinju, čija je misija istraživanje i zaštita morskog okoliša i morskih organizama te edukacija o potrebi očuvanja morskog ekosustava i posebice ugroženih morskih vrsta 
5. Sudjelujući u akciji Plavog svijeta 'Usvojite dupina' podržavati Jadranski projekt dupin i aktivnosti istraživanja i zaštite dobrih dupina na području Lošinja i Cresa, te podupirati zaštitu okoliša u kojem borave 
6. Donirati sredstva humanitarnog karaktera za nastavak dugogodišnjeg rada na podizanju svijesti javnosti na lokalnoj i državnoj razini 
7. Učiti o dobrim dupinima edukacijom u surednji s Institutom Plavi svijet ( Tko su dobri dupini?, Životni ciklus, Kako dolaze na svijet, Tko ih štiti?, Tko ih ugrožava?, Kako se hrane, Kako se odmaraju, Gdje žive na Jadranu?)
 
Vremenik aktivnosti:
višegodišnji projekt (tijekom 4 godine)
 
Nositelj projekta: 
razrednica, Majda Tometić i Petar Smontara, prof. vjeronauka; učenici 5.r., aktivisti Instituta Plavi svijet.
 
Korisnici: 
Ciljna skupina su učenici petog razredavijesti
TražilicaKalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


VRIJEME

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 12. 2012.

Ukupno: 173678
Ovaj mjesec: 180
Ovaj tjedan: 215
Danas: 27
preskoči na navigaciju